OBKG - 学校法人 岡学園 大阪文化国際学校

ไม่ใช่ว่าโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นทุกแห่งจะเหมือนกันหมด !!
เหตุผลที่ทำไมหลายคนจึงเลือกเรียนที่โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นและ วัฒนธรรมนานาชาติโอซาก้า (OBKG)

ประวัติและความไว้วางใจ

โรงเรียน

โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมนานาชาติโอซาก้า (OBKG) เริ่มเปิดทำการสอนในปี ค.ศ.1985  เนื่องจากเปิดทำการสอนมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรจึงได้สั่งสมประสบการณ์ในการสอนภาษาญี่ปุ่นไว้อย่างมากมาย   ประกอบด้วยคณะครูที่ได้พยายามศึกษาวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างสม่ำเสมอโดยการเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนางานวิจัยเป็นประจำ

บทบาทที่สำคัญของโรงเรียนก็คือการเตรียมความพร้อมและสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนโดยมีคณะครูที่จะคอยให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่

ทั้งคณะครูและพนักงานของโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมนานาชาติโอซาก้า(OBKG) เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานสูง จึงเข้าใจต่อปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นและพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทุกท่านตลอดเวลา   ขอให้นักศึกษาทุกท่านได้ใช้ชีวิตและเรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นอย่างสะดวกและปลอดภัย

ความมหัศจรรย์ของอัตราในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

โดยรวมแล้วนักศึกษาต่างชาติที่จบหลักสูตรจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแล้วจะมีอัตราการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยน้อยกว่า 50 %   แต่นักศึกษาที่จบหลักสูตรจากโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมนานาชาติโอซาก้า(OBKG)นั้น มีอัตราการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยมากกว่า 80 %   ที่โรงเรียนของเราครูที่ปรึกษาจะให้การแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อกับนักศึกษาเป็นรายบุคคลโดยจะคำนึงถึงความต้องการของนักศึกษาเป็นหลักนอกจากนี้ครูจะมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ  เมื่อเป้าหมายของนักศึกษาชัดเจนครูก็จะสามารถแนะแนวทางให้นักศึกษาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นคือสามารถผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

合格者の笑顔


 


ความสามารถในการเข้าทำงาน

จดหมายแจ้งผลและกำหนดการเข้าทำงาน

โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมนานาชาติโอซาก้า(OBKG)เป็นโรงเรียนที่ได้รับมารตฐานความไว้วางใจอย่างเป็นทางการในการแนะนำนักศึกษาเข้าทำงาน ดยโรงเรียนมีการจัดเตรียมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งมีการแนะนำตัวบุคคลโดยตรงในการเข้าทำงาน  หลักสูตรต่างๆที่จัดเตรียม เช่น  ภาษาญี่ปุ่นสำหรับใช้ทางธุรกิจ ฝึกการสอบสัมภาษณ์  ฝึกการเขียนใบสมัครงาน  ฝึกมารยาททางธุรกิจในญี่ปุ่น  เป็นต้น

คุณลักษณะเด่นอื่นๆ

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น

ดังนั้นนั้นนักศึกษาที่นี่จะได้รับสิทธิพิเศษ เช่น บัตรผ่านสำหรับโดยสารรถไฟครึ่งราคา บัตรนักศึกษาสำหรับลดราคา เมื่อต้องการเข้าชมภาพยนตน์  พิพิทธภัณฑ์และสถานที่ทำการอื่นๆ  

ทำเลที่ตั้งของโรงเรียนสะดวกปลอดภัย

การเดินทาง : โดยรถไฟ JR จากสถานีเท็นมะ หรือ โดยรถไฟใต้ดินจากสถานีโอกิมาชิ ถึงโรงเรียนใช้เวลาเดินเพียง 5 นาที สะดวกมาก

สภาพแวดล้อม : ตั้งอยู่ในเขตที่อยู่อาศัย เงียบสงบ เหมาะสำหรับการเรียน

ย่านการค้า : โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ย่านการค้า (ถนนช้อปปิ้งที่มีความยาว2 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินเพียง 2 นาที

สาธารณูปโภคอื่นๆ :  เช่น โรงพยาบาล ไปรษณีย์ ธนาคาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น ซึ่งสามารถเดินไปได้อย่างสะดวกสบาย

เทศกาลสำคัญของเมือง : จากโรงเรียนใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีก็จะถึง “ศาลเจ้าเท็นมังกู” ทุกปีจะมีการจัดงาน“ เทศกาลเท็นจิน”ซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญในประเทศญี่ปุ่น  นับเป็นประสบการณ์และความสนุกสนานที่นักศึกษาจะได้รับ

 

ผลการสอบเพื่อศึกษาต่อที่ยอดเยี่ยม

สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมีการสอบที่สำคัญที่สุดคือ การสอบเพื่อศึกษาในประเทศญี่ปุ่น(EJU) ซึ่งนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนนี้จะมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากทั่วประเทศญี่ปุ่นเสมอ เช่น ผลการสอบเพื่อศึกษาในประเทศญี่ปุ่น(EJU) ปี 2015 เดือนพฤศจิกายน คือดังข้อมูลต่อไปนี้ นักศึกษา 70% ของโรงเรียนนี้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ตัวอักษรจีน (อินโดนีเซีย, สเปน, เวียดนาม ฯลฯ )(ธันวาคม ค.ศ. 2015)   สำหรับโรงเรียนที่มีนักศึกษาของประเทศที่ไม่ใช้ตัวอักษรจีน 65%  ได้ผลการสอบดังข้อมูลต่อไปนี้นั้นเป็นสิ่งที่ยากมาก

 

ผลการสอบทั่วประเทศญี่ปุ่น

คะแนนเฉลี่ย
237.6

ผลการสอบของโรงเรียนนี้(OBKG)

หลักสูตรการศึกษาต่อที่บัณฑิตวิทยาลัย  คะแนนเฉลี่ย
319.0
หลักสูตรชั้นสูง คะแนนเฉลี่ย
323.8
หลักสูตรทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย
245.6

บรรลุเป้าหมายด้วย ”แผนการเรียน OBKG” ของโรงเรียน!

แบบฝึกหัด OBKG

โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนโดยใช้ “ แผนการเรียน OBKG ” เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้    ซึ่งจะมีครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพเป็นผู้ให้คำแนะนำ   สนับสนุนและร่วมวางแผนทางการศึกษาพร้อมๆกับแผนการดำเนินชีวิตประจำวันไปด้วย

การเข้าสู่ระบบ E-Learning โดย  e-mail address ประจำตัว

ระบบ E-Learning

มีเว็บไซต์การศึกษาสำหรับนักศึกษา โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเดียวเท่านั้นที่มีระบบ E-Learning นักศึกษาทุกคนจะได้รับ e-mail address ประจำตัว โดยสามารถรับข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียน เช่น ข้อมูลการศึกษาต่อ ข้อมูลการหางาน   และสามารถพูดคุยกับครูที่ปรึกษาโดยทาง e-mail ได้

พัฒนาคุณภาพการสอนโดยระบบรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา

แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา

ทุก 6 เดือน นักศึกษาทุกคนจะทำการตอบแบบสอบถามของทางโรงเรียน  เพื่อสำรวจความต้องการและข้อคิดเห็นของนักศึกษา  เกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ประสบการณ์ในการสอนของครู

ครูทุกท่านที่โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมนานาชาติโอซาก้า (OBKG) มีประสิทธิภาพและประสบการณ์สูงในการสอนภาษาญี่ปุ่น  โดยครูของเรามีความเข้าใจในความยากที่นักศึกษาแต่ละชาติจะต้องเผชิญในการเรียนภาษาใหม่ ซึ่งความเข้าใจในสิ่งนี้จะทำให้ครูผู้สอนต้องเตรียมพร้อมในการสอนอย่างเต็มที่

 

มีหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น

ภาพบรรยากาศการอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คณะครูของโรงเรียนนี้จะต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดก่อนที่จะอนุญาตให้สอน  ในขณะเดียวกันเราจะมีการจัดอบรมครูเป็นประจำเกี่ยวกับเทคนิคการสอน  ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสให้พวกเขาได้ใช้ทักษะที่มีอยู่ในการปรับปรุงประสบการณ์ในชั้นเรียน

ข้อมูลเข้าศึกษา, ข้อมูลหางาน และ ข้อมูลการใช้ชีวิตประจำวัน!

บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ทางโรงเรียนจะโพสต์ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย, การเปิดเรียนของคณะในมหาลัย, การรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัย, การจ้างงาน, การหางานพิเศษ และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันในญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติมากมาย

อุปกรณ์การเรียนการสอน

ตำราและสื่อการเรียนการสอนต่างๆ

เราจะจัดเตรียมตำราเรียนและแบบฝึกหัดที่พิมพ์ออกมาใหม่ๆเสมอเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งที่ทันสมัย รวมทั้งเรายังใช้หนังสือพิมพ์ประจำวันและข่าวเศรษฐกิจใหม่ๆเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้สิ่งที่ปัจจุบันอยู่เสมอ นอกจากนี้เรายังได้จัดเตรียมตำราสำหรับนักศึกษาผู้มีจุดมุ่งหมายในการเรียนด้านการจัดการ, เศรษฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, สวัสดิการ, สังคมวิทยา, กรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น

 

หลักฐานแนะนำการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและโรงเรียนอาชีวะ

นักศึกษาที่มีผลการเรียนและพฤติกรรมดีจะได้รับหลักฐานแนะนำสำหรับการสอบเข้าเรียนต่อ โดยทางโรงเรียนจะจัดเตรียมตัวนักศึกษา, หลักฐานแนะนำเป็นจดหมายและเอกสารที่จำเป็น ซึ่งหลักฐานเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาจากโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมนานาชาติโอซาก้า (OBKG) ได้เปรียบในขั้นตอนการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 

ทุนการศึกษา JASSO และ OBKG

ภาพบรรยากาศหลังจากนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา

โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมนานาชาติโอซาก้า(OBKG)มีระบบทุนการศึกษาดังนี้

Ⅰ.ทุนการศึกษา JASSO
จะมอบให้สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยจะจ่ายให้เดือนละ 30,000 เยนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน
Ⅱ.ทุนการศึกษา OBKG
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ที่มีผลการเรียนดี
ทางโรงเรียนจะจัดมอบให้ปีละ 2 ครั้ง  ทุนละ 50,000 เยนต่อคน ซึ่งผู้ที่จะได้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ทุนการศึกษาการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น
ผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นดีมากในระดับ N1,N2
ทุนการศึกษาการสอบเพื่อศึกษาในประเทศญี่ปุ่น(EJU)
ผู้ที่มีผลการสอบเพื่อศึกษาในประเทศญี่ปุ่น (EJU)ในระดับดีมาก

ความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน

ทีมงานของเรามีประสบการณ์และความรู้ที่สามารถช่วยแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่นักศึกษาจะต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังสามารถแนะนำวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่จะอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้  หลังจากที่นักศึกษาเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางทีมงานจะช่วยดำเนินการเตรียมสิ่งที่สำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น เช่น การขอมีบัตรคนต่างด้าว, ลงทะเบียนที่อยู่, เปิดบัญชีธนาคาร, จัดทำประกันสุขภาพแห่งชาติ, จัดการในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางจราจร  เป็นต้น  นอกเหนือจากทีมงานแล้วนักศึกษาสามารถพูดคุยและขอคำแนะนำต่างๆจากครูที่ปรึกษาได้ตลอดเวลาที่ประสบปัญหาใดๆก็ตาม

หอพักของโรงเรียน

หอพัก

  • พักห้องละ 1 คน  อย่างสบายๆ
  • ในห้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็นไว้เรียบร้อยแล้ว ก๊าซ น้ำและอินเตอร์เน็ต ใช้ฟรี  จ่ายค่าไฟฟ้าเท่านั้น
  • อุปกรณ์ต่างๆติดตั้งครบพร้อมใช้งานได้เลย เข้าพักได้ทันทีตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
  • หอพักมีระบบบล็อคอัตโนมัติที่ประตูหน้าและมีผู้ดูแลหอพักผู้หญิงอยู่ประจำทุกวัน มั่นใจในความปลอดภัยได้
  • ในหอพักมีเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญไว้บริการ
  • ถึงเขตอุเมะดะ ซึ่งเป็นเขตใจกลางเมืองโอซาก้า ใช้เวลาเพียง 5 นาทีโดยรถไฟ
    (10 นาทีโดยจักรยาน)

TEL: 06-6882-1435
+81-6-6882-1435
Mail: obkg@japanese.ac.jp
QQ: 2240966659
大阪文化国际学校在线咨询

OBKG Information magazine Japanese.ac.jp - 大阪文化国際学校 情報マガジン

Skype

Instagram

Youtube

OBKG School Blog

Happy faces of our Graduates